* uplata paušala turističke pristojbe – do 31.7. ili u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

* uplata paušala poreza na dohodak – u četiri jednake rate: do 31.3., do 30.6., do 30.9. i do 31.12.

* uplata paušala turističke članarine - do 31.07. ili u tri jednake rate. do 31.7., do 31.8. i do 30.9. 3

 

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj.

  • Smještaj u domaćinstvu ( po krevetu )  46,45 EUR
  • U OPG-u ( po krevetu) 26,54 EUR
  • U domaćinstvu u kampu za svaku smještajnu jedinicu  66,36 EUR
  • U OPG-u u kampu za svazu smještajnu jedinicu 33,18 EUR

 

Podaci za uplatu turističke pristojbe:

PRIMATELJ: Turistička pristojba - Betina

OPIS PLAĆANJA: turistička pristojba

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR7910010051745447467

Evidencija naplate paušala turističke pristojbe vodi se putem sustava eVisitor u kojem obveznici mogu preuzeti uplatnice za plaćanje.

POREZ NA DOHODAK

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti te svake eventualne izmjene odobrenja (obrazac RPO-1, dostupan na web stranicama Porezne uprave).

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, a pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se uplaćuje tromjesečno, na osnovu Rješenja Porezne uprave. Od 01.01.2020. svi iznajmljivači plaćaju porez na dohodak na isti račun, neovisno o mjestu prebivališta.

TURISTIČKA ČLANARINA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

  • Smještaj u domaćinstvu po krevetu : 5,97 EUR
  • Smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj ( kapacitet objekta za robinzonski smještaj ) : 5,97 EUR
  • Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište ( broj smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu ) 10,62 EUR za svaku smještajnu jedinicu
  • Smještaj u OPG-u ( broj kreveta) 3,98 EUR po krevetu
  • Smještaj na OPG -u u objektu za robinzonski smještaj ( kapacitet objekta) 3,98 EUR po osobi
  • Smještaj na OPG – u u objektu vrste kamp i kamp odmorište ( broj smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu ) 7,96 EUR za svaku smještajnu jednicu.

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Uplatnice za paušal turističke članarine dostupne su putem sustava eVisitor.

- podaci za uplatu turističke članarine:

PRIMATELJ: Turistička članarina - Betina

OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR8310010051745427413

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj PU do 15. siječnja.

 

Obrazac TZ2 u PDF formatu

 

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com