* uplata paušala turističke pristojbe – do 31.7. ili u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

* uplata paušala poreza na dohodak – u četiri jednake rate: do 31.3., do 30.6., do 30.9. i do 31.12.

* uplata paušala turističke članarine - do 31.07. ili u tri jednake rate. do 31.7., do 31.8. i do 30.9. 3

 

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj.

Za objekte u domaćinstvu i OPG-u turistička pristojba za 2022. iznosi: 350,00 kn.

- Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište 500,00 kn

- Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu Odlukom Županijske skupštine Šibensko-kninske županije određene su visine paušala turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu i OPG-u i za 2023. godinu.

Podaci za uplatu turističke pristojbe:

PRIMATELJ: Turistička pristojba - Betina

OPIS PLAĆANJA: turistička pristojba

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR7910010051745447467

Evidencija naplate paušala turističke pristojbe vodi se putem sustava eVisitor u kojem obveznici mogu preuzeti uplatnice za plaćanje.

POREZ NA DOHODAK

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti te svake eventualne izmjene odobrenja (obrazac RPO-1, dostupan na web stranicama Porezne uprave).

Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, a pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se uplaćuje tromjesečno, na osnovu Rješenja Porezne uprave. Od 01.01.2020. svi iznajmljivači plaćaju porez na dohodak na isti račun, neovisno o mjestu prebivališta.

TURISTIČKA ČLANARINA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

- Smještaj u domaćinstvu - po krevetu - 45,00 kn

- Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kn

- Smještaj u domaćinstu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kn

- Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kn

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Uplatnice za paušal turističke članarine dostupne su putem sustava eVisitor.

- podaci za uplatu turističke članarine:

PRIMATELJ: Turistička članarina - Betina

OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR8310010051745427413

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj PU do 15. siječnja.

 

Obrazac TZ2 u PDF formatu

 

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com