Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

 

Boravišnu pristojbu u Republici Hrvatskoj plaćaju:
- osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
- putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
- osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
- vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
- vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
- djeca do dvanaest godina starosti,
- osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
- sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
- sezonski radnici,
- članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
- putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
- vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
- osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
- studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
- osobe (djeca) od navršenih 12 do 18 godina starosti,
- osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Odluka o turističkoj pristojbi za 2021. godinu na području Šibensko-kninske županije

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Šibensko-kninska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19).

Dvije sezone:

• sezona - 01.04.2020.-30.09.2020.

• ostalo razdoblje - 01.01.2020.-31.03.2020. i 01.10.2020.-31.12.2020.

Turistička pristojba:

• 10,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi - u sezoni

• 7,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi - ostalo razdoblje

• 8,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - u sezoni

• 5,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - ostalo razdoblje

• 350,00 kn - Smještaj u objektu u domaćinstvu - paušal po krevetu

• 500,00 kn - Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu

• 200,00 kn - Smještaj na OPG-u - paušal po krevetu

• 250,00 kn - Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu

• 60,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana

• 60,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana

• 25,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana

• 10,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

 

Boravišna pristojba u paušalnom iznosu za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma:
Visina godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu, a za svaku godinu Uredbom je utvrđuje Vlada RH.

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com