Da bi izbjegli probleme i strku kad vam naiđe Državni inspektorat u kontrolu poslovanja, vodite računa da imate uredno pripremljene slijedeće dokumente i da ste obavili sve potrebne propisane radnje za tu godinu. Inspektori će kontrolirati da li imate poslovne knjige:

CJENIK USLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cjenik usluga, pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u kunama, a može biti navedena i protuvrijednost u nekoj drugoj valuti.

RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno ili unutar sustava eVisitor.

POPIS GOSTIJU

Popisom gostiju smatra se popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

 

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

- omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak;

- u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka;

- u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na izlazu iz objekta (tlocrt jedinice sa naznačenim izlazom u slučaju opasnosti). Naljepnica „Izlaz“/„Exit“ nije obavezna i nije zamjena za evakuacijski plan;

- iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina;

- osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupnom svim gostima u objektu;

- osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta;

- ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (agencije, portali i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj. Sukladno propisima o PDV-u, na usluge tvrtki sa sjedištem u EU obračunavati i uplaćivati PDV (tzv. reverse charge).

- pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost.

 

OBAVIJEST O PRIMJENI GDPRU U PDF FORMATU

NORMATIVI
Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gost
Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:
• posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo,
• prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku,,
• vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici, - izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa,
• voditi knjigu Evidencija prometa (ručno ili u sustavu eVisitor), - voditi knjigu Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor),
• ako pruža usluge prehrane, utvrditi normative,
• nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta,
• uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe,
• uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak,
• obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i kopiju obrasca EP,
• omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog,
• iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.
• osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta – minimalni uvjeti propisani su ovisno o datumu izdavanja Rješenja o kategorizaciji u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08, 45/09, 78/14), te Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04 i 106/04)
- pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost.

Korisni brojevi:
- Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
– Odsjek za turizam i pomorstvo, tel. 022 244 600
- Porezna uprava, Područni ured Šibenik, tel. 022 209 500
- Turistička inspekcija (za registrirane djelatnosti) – Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  - Stjepana Radića 30, tel: 022 244 493
- Carinska uprava (za neregistrirane djelatnosti) - tel: 0800 12 22, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  - Ministarstvo financija, Carinska uprava; Područni ured Šibenik – Obala hrvatske mornarice 2, tel: 022 462 212

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com