Da bi izbjegli probleme i strku kad vam naiđe Državni inspektorat u kontrolu poslovanja, vodite računa da imate uredno pripremljene slijedeće dokumente i da ste obavili sve potrebne propisane radnje za tu godinu. U ovom dijelu možete pronaći upute i materijale koji su Vam potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluge smještaja u domaćinstvu: 

 • Obrazac EP - Obrazac evidencija prometa 
 • Obrazac TZ2 - Obrazac koji se dostavlja poreznoj upravi kod plaćanja članarine Turističkoj zajednici Betina
 • Kućni red pripremljen za ispis

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 • Posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo
 • Nabaviti i istaknuti standardiziranu ploču za označavanje objekta
 • Prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku
 • Vidno istaknuti cjenik usluga, u svakoj smještajnoj jedinici
 • Izdati račun gostu te za sebe zadržati kopiju
 • Voditi Evidenciju prometa, voditi knjigu Popis gostiju ( automatski se kreira u sustavu Evisitor)
 • Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja potvrditi njegov primitak
 • U objektu vidno istaknuti Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka
 • U svakoj smještajnoj jedinici istaknuti Evakuacijski plan na izlazu iz objekta ( Tlocrt jedinice s nazančenim izlazom u slučaju opasnosti. Naljepnica „Izlaz“ / „ Exit“ nije obavezna i nije zamjena za Evakuacijski plan.
 • Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih ih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina.
 • Osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupno svim gostima u objektu
 • Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU ( agencije, portali i sl. ) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj. Sukladno propisima o PDV -u, na usluge tvrtki sa sjedištem u EU obračunavati i uplaćivati PDV.
 • Uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe
 • Uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak
 • Obračunati i uplatit turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ2

 

 

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com