Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

1.) Da li je ugostitelj dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o utvrđivanju ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira ako bi pripremao i usluživao jela u prostoru pravne ili fizičke osobe samo djelatnicima te osobe?

Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine" broj 68/07. i 88/10.) propisani su način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu. Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisano je da su u smislu tog Zakona usluge u turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika...,

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

banner enter croatia2

Designed with by jakubskowronski.com