"Rad na crno", to jest iznajmljivanje bez potrebnih dozvola i rješenja za rad, ima dovoljno nedostataka koji će vas potaknuti da radite legalno. Vlasnici apartmana, soba i pansiona koji rade „na crno" izlažu se konstantnom riziku...

03. prosinca 2012. je izašao Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12). Fiskalizacija u prometu gotovinom se uvodi radi učinkovitog nadzora ostvarenog prometa u gotovini i dužni su je provoditi svi obveznici fiskalizacije.

Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

1.) Da li je ugostitelj dužan ishoditi rješenje nadležnog ureda o utvrđivanju ispunjavanja minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne kategorizira ako bi pripremao i usluživao jela u prostoru pravne ili fizičke osobe samo djelatnicima te osobe?

Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine" broj 68/07. i 88/10.) propisani su način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu. Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisano je da su u smislu tog Zakona usluge u turizmu: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika...,

TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (TIC)               

   Dolac 2a, 22244 BETINA

  +385 (0)22 436523

   info@tz-betina.hr

Designed with by jakubskowronski.com